Susanne Taylor AB

Psykoterapi - Handledning - Konsultation

Susanne Taylor AB

Psykoterapi Handledning Konsultation

Hur jag arbetar

Jag arbetar genom ett integrativt förhållningssätt, med flera terapeutiska inriktningar: affektfokuserad psykoterapi, relationell psykoterapi, KBT och EMDR. Arbetar även med Mindfulness.

läs mer

Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut och har mottagning i centrala Stockholm. Är utbildad handledare inom psykoterapi.

 

-

läs mer

Kontakt

Du är välkommen att kontakta mig per telefon, mail eller sms för att boka ett första besök.

 

 

-

Kontakta mig

Hur jag arbetar

Jag arbetar genom ett integrativt förhållningssätt, med flera terapeutiska inriktningar: affektfokuserad psykoterapi, relationell psykoterapi, KBT och EMDR. Arbetar även med Mindfulness.
-

läs mer

Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut och har mottagning i centrala Stockholm. Är utbildad handledare inom psykoterapi.

-

läs mer

Kontakt

Du är välkommen att kontakta mig per telefon, mail eller sms för att boka ett första besök.

-

Kontakta mig

IMG_0815

Om mig

Arbetar integrativt utifrån intresset av att kunna anpassa mitt arbetssätt till just dig och dina specifika behov. Mindfulness och compassion finns alltid med i relationen såväl som i arbetet med affekter.

 

Jag är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inrikting och fördjupning inom relationell- samt affektfokuserad terapi. Min terapeutiska grundutbildning är psykodynamisk med transpersonell inriktning. Jag är utbildad inom KBT, arbetar med EMDR samt är handledareutbildad inom psykoterapi och psykologisk behandling. Jag har en magisterexamen i psykologi som grundutbildning.

 

Har varit verksam psykoterapeut och handledare genom privat mottagning i Karlstad som jag tyvärr avslutar utifrån flytt, men ser fram emot och välkomnar min fortsatta verksamhet i centrala Stockholm på adress Drottninghusgränd 7, med start 2020.

 

Jag fortsätter mina konsult- och handledareuppdrag inom företagshälsovård och verksamheter, samt välkomnar nya uppdrag. Jag arbetar med chefshandledning och coachning inom olika yrkesgrupper samt handleder under psykoterapiutbildningar och inom organisation. Jag arbetar med konflikt- och krishantering.

 

Mina tidigare arbetslivserfarenheter är inom Socialtjänsten och Familjecentral som handläggare och kurator. Jag har dessförinnan erfarenhet av chefsposition inom handel samt inom flygbranchen. Har intresse för det genuina mötet med människan, utveckling och växande.

 

Psykoterapeut är en skyddad titel som innebär att jag har legitimation från Socialstyrelsen. Utöver grundyrkesutbildning krävs två års grundläggande psykoterapiutbildning, följt av minst två års psykoterapeutiskt arbete under handledning samt ytterligare tre års påbyggnadsutbildning som leder till psykoterapeutexamen. Handledning samt egenterapi krävs under utbildning.

 

Jag är medlem i Psykoterapicentrum/Legitimerade psykoterapeuters intresseorganisation för psykoterapi på psykodynamisk grund, och följer deras etiska riktlinjer för psykoterapeuter. Är registrerad hos Socialstyrelsen för att bedriva Hälso- och sjukvård.

 

Jag har avtal med Falck HealthCare, Kris & Traumacentrum, BrolinWestrell och Sos International.

Om mig

 

Arbetar integrativt utifrån intresset av att kunna anpassa mitt arbetssätt till just dig och dina specifika behov. Mindfulness och compassion finns alltid med i relationen såväl som i arbetet med affekter.

 

Jag är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inrikting och fördjupning inom relationell- samt affektfokuserad terapi. Min terapeutiska grundutbildning är psykodynamisk med transpersonell inriktning. Jag är utbildad inom KBT, arbetar med EMDR samt är handledareutbildad inom psykoterapi och psykologisk behandling. Jag har en magisterexamen i psykologi som grundutbildning.

 

Har varit verksam psykoterapeut och handledare genom privat mottagning i Karlstad som jag tyvärr avslutar utifrån flytt, men ser fram emot och välkomnar min fortsatta verksamhet i centrala Stockholm på adress Drottninghusgränd 7, med start 2020.

 

Jag fortsätter mina konsult- och handledareuppdrag inom företagshälsovård och verksamheter, samt välkomnar nya uppdrag. Jag arbetar med chefshandledning och coachning inom olika yrkesgrupper samt handleder under psykoterapiutbildningar och inom organisation. Jag arbetar med konflikt- och krishantering.

 

Mina tidigare arbetslivserfarenheter är inom Socialtjänsten och Familjecentral som handläggare och kurator. Jag har dessförinnan erfarenhet av chefsposition inom handel samt inom flygbranchen. Har intresse för det genuina mötet med människan, utveckling och växande.

 

Psykoterapeut är en skyddad titel som innebär att jag har legitimation från Socialstyrelsen. Utöver grundyrkesutbildning krävs två års grundläggande psykoterapiutbildning, följt av minst två års psykoterapeutiskt arbete under handledning samt ytterligare tre års påbyggnadsutbildning som leder till psykoterapeutexamen. Handledning samt egenterapi krävs under utbildning.

 

Jag är medlem i Psykoterapicentrum/Legitimerade psykoterapeuters intresseorganisation för psykoterapi på psykodynamisk grund, och följer deras etiska riktlinjer för psykoterapeuter. Är registrerad hos Socialstyrelsen för att bedriva Hälso- och sjukvård.

 

Jag har avtal med Falck HealthCare, Kris & Traumacentrum, BrolinWestrell och Sos International.

IMG_0815

Utbildning

- Fil.mag. i psykologi (4 år), Karlstads Universitet.

- Grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1 (3 år), psykodynamisk grund med inriktning transpersonell psykoterapi.

- Psykoterapeutprogram, steg 2 (3 år), psykodynamisk-, relationell-,

affektfokuserad inriktning, Umeå Universitet.

- KBT för psykodynamiker (1 år), SAPU.

- Handledarutbildning I psykoterapi och psykologisk behandling (1 ½ år), SAPU.

- EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing Föreningen EMDR Sverige, Uppsala.

- Mindfulnessinstruktör, Ola Schenström/Mindfulnesscenter.

Kontakt

070-84 28 074

susanne@susannetaylor.se