Susanne Taylor AB

Psykoterapi - Handledning - Konsultation

Susanne Taylor AB

Psykoterapi Handledning Konsultation

Jag har tyvärr inte möjlighet att ta emot fler nybesök i Karlstad på grund av flytt till Stockholm efter nyåret. Fortsätter min mottagning på Drottninghusgränd 7. Du är välkommen att höra av dig om kontakt önskas där.

Kan hänvisa till leg. psykoterapeut Christina Morero: 073-9049487, samt till kbt terapeut Helena Hjalmarsson:  073-8485890  careofmind.se . De har verksamhet i Karlstad.

Psykoterapi

Parsamtal

Krisbearbetning

Konsultation

Mindfulness

Handledning

Utbildning

Hur jag arbetar

Jag arbetar genom ett integrativt förhållningssätt, med flera terapeutiska inriktningar: affektfokuserad psykoterapi, relationell psykoterapi, KBT och EMDR. Arbetar även med Mindfulness.

läs mer

Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut och har mottagning i centrala Karlstad. Är utbildad handledare inom psykoterapi och psykologisk behandling.

 

-

läs mer

Kontakt

Du är välkommen att kontakta mig per telefon, mail eller sms för att boka ett första besök.

 

 

-

Kontakta mig

Hur jag arbetar

Jag arbetar genom ett integrativt förhållningssätt, med flera terapeutiska inriktningar: affektfokuserad psykoterapi, relationell psykoterapi, KBT och EMDR. Arbetar även med Mindfulness.
-

läs mer

Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut och har mottagning i centrala Karlstad. Är utbildad handledare inom psykoterapi och psykologisk behandling.

-

läs mer

Kontakt

Du är välkommen att kontakta mig per telefon, mail eller sms för att boka ett första besök.

-

Kontakta mig

FullSizeRender (1)

Om mig

 

Arbetar integrativt utifrån intresset av att kunna anpassa mitt arbetssätt till just dig och dina specifika behov. Mindfulness och compassion finns alltid med i relationen såväl som i arbetet med affekter. Är utbildad mindfulnessinstruktör. Jag har arbetslivserfarenhet som psykoterapeut inom Företagshälsovård, som handläggare och kurator inom Socialtjänsten och Familjecentral, och dessförinnan erfarenhet av chefsposition. Har intresse för det genuina mötet med människan, utveckling och växande.

Psykoterapeut är en skyddad titel som innebär att jag har legitimation från Socialstyrelsen. Utöver grundyrkesutbildning krävs två års grundläggande psykoterapiutbildning, följt av minst två års psykoterapeutiskt arbete under handledning samt ytterligare tre års påbyggnadsutbildning som leder till psykoterapeutexamen. Handledning samt egenterapi krävs under utbildning.

Jag är medlem i Psykoterapicentrum/Legitimerade psykoterapeuters intresseorganisation för psykoterapi på psykodynamisk grund, och följer deras etiska riktlinjer för psykoterapeuter. Är registrerad hos Socialstyrelsen för att bedriva Hälso- och sjukvård.

Om mig

 

Arbetar integrativt utifrån intresset av att kunna anpassa mitt arbetssätt till just dig och dina specifika behov. Mindfulness och compassion finns alltid med i relationen såväl som i arbetet med affekter. Är utbildad mindfulnessinstruktör. Jag har arbetslivserfarenhet som psykoterapeut inom Företagshälsovård, som handläggare och kurator inom Socialtjänsten och Familjecentral, och dessförinnan erfarenhet av chefsposition. Har intresse för det genuina mötet med människan, utveckling och växande.

Psykoterapeut är en skyddad titel som innebär att jag har legitimation från Socialstyrelsen. Utöver grundyrkesutbildning krävs två års grundläggande psykoterapiutbildning, följt av minst två års psykoterapeutiskt arbete under handledning samt ytterligare tre års påbyggnadsutbildning som leder till psykoterapeutexamen. Handledning samt egenterapi krävs under utbildning.

Jag är medlem i Psykoterapicentrum/Legitimerade psykoterapeuters intresseorganisation för psykoterapi på psykodynamisk grund, och följer deras etiska riktlinjer för psykoterapeuter. Är registrerad hos Socialstyrelsen för att bedriva Hälso- och sjukvård.

FullSizeRender (1)

Utbildning

- Fil.mag. i psykologi (4 år), Karlstads Universitet.

- Grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1 (3 år), psykodynamisk grund med inriktning transpersonell psykoterapi.

- Psykoterapeutprogram, steg 2 (3 år), psykodynamisk-, relationell-,

affektfokuserad inriktning, Umeå Universitet.

- KBT för psykodynamiker (1 år), SAPU.

- Handledarutbildning I psykoterapi och psykologisk behandling (1 ½ år), SAPU.

- EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing Föreningen EMDR Sverige, Uppsala.

- Mindfulnessinstruktör, Ola Schenström/Mindfulnesscenter.

Kontakt

Fredsgatan 3 A, 652 25 Karlstad

070-84 28 074

susanne@susannetaylor.se